• Grasas de calcio
  • Grasas de sodio
  • Grasas de litio
  • Grasas de litio-calcio
  • Grasas con bisulfuro de molibdeno
  • Grasas complejas de litio
  • Grasas compleja de aluminio